Gap Nhau Lam Chi
THE BEST OF TRƯỜNG VŨ

GẶP NHAU LÀM CHI
 

Gặp Nhau Làm Chi
Cõi Nhớ
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ
Từ Lúc Em Đi
Căn Nhà Ngoại Ô
Bông Cỏ Mai
Đường Về Quê Hương
Chuyện Người Con Gái Ao Sen
Ba Tháng Quân Trường
Về
Rừng Lá Thấp
Núi Đồi
Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Hòa Âm: Trúc Sinh - Nhạc & Lời: Nguyễn Tâm
Hòa Âm: Trúc Hồ - Nhạc & Lời: Sông Trà
Hòa Âm: Trúc Sinh - Nhạc & Lời: Hà Phương
Hòa Âm: Trúc Hồ - Nhạc & Lời: Anh Bằng
Hòa Âm: Trúc Sinh - Nhạc & Lời: Anh Bằng
Hòa Âm: Trúc Hồ - Nhạc & Lời: Trúc Phương
Hòa Âm: Trúc Sinh - Nhạc & Lời: Lam Phương
Hòa Âm: Trúc Hồ - Nhạc & Lời: Anh Bằng
Hòa Âm: Trúc Sinh - Nhạc & Lời: Hoài Nam
Hòa Âm: Trúc Hồ - Nhạc: Anh Bằng - Thơ: Mường Mân
Hòa Âm: Trúc Hồ - Nhạc & Lời: Trần Thiện Thanh
Hòa Âm: Trúc Sinh - Nhạc & Lời: Anh Bằng
Hòa Âm: Trúc Sinh - Nhạc & Lời: Hà Phương

Produced by: Thy Vân & Trúc Hồ
Mixed by: Hồ Dzương, Trúc Hồ, Trúc Sinh
Vocal Recorded by: Võ Trực, Hồ Dzương
Guitars by: Lê Ngọc
Strings: Asia String Ensemble
Distributed By: Asia Entertainment
Real Audio Clips Gặp Nhau Làm Chi

[ Singer's Biographies | VietScape | VietET Group ]