CD cover pictureCHUNG TU+? LU+U
CAFE' DDA('NG TRO+? LA.I !!

Cafe' DDa('ng Tro+? La.i
DDa`n Ba` 2
Xa Ro^`i Tuo^?i Tho+
Co' La` Muo^n Thuo+?
Ye^u Tha^`m
Hai Khi'a Ca.nh Cuo^.c DDo+`i
Nghe.n Nga`o
Xin Di`u Nhau DDe^'n Ti`nh Ye^u
Mu+a Le^.
Da'ng Xu+a

Tru+o+ng Lo+.i (Germany)
Song Ngo.c
Ngo.c Le^~
Tra^`n Thie^'t Hu`ng
Lam Phu+o+ng
Lo+`i Vie^.t: Pha.m Duy
Lam Phu+o+ng
DDo^~ Kim Ba?ng
Lam Phu+o+ng
Hoa`ng Thanh Ta^m


Thu+.c Hie^.n: Chung Tu+? Lu+u
Ho`a A^m: Tu`ng Cha^u - Quo^'c Tha('ng - DDo^`ng So+n
Pho`ng Tha^u & Mixed: Quo^'c Tha('ng Studio


Audio Clips
Real Audio 3.0
Cafe' DDa('ng Tro+? La.i (60k)
Xa Ro^`i Tuo^?i Tho+ (55k)
Da'ng Xu+a (57k)[ New CD Index | Biographies | VietScape ]